OPTIMALIZACE TISKOVÝCH NÁKLADŮ

VÝHODY PRONÁJMU

Mám dotaz na pronájem

+420 773 665 763

Pronájem tiskových zařízení se v současné době stává velmi moderním a žádaným způsobem pořízení kancelářské techniky. V souvislosti právě s kancelářskou technikou je význam pronájmu vysoký, protože reálná hodnota především tiskáren, kopírek a skenerů s dobou prudce klesá.

1. VÝHODA PRONÁJMU

Nepotřebujete finanční prostředky na pořízení zařízení ( tiskárny, kopírky, skeneru, dnes spíše multifunkčního zařízení )

2. VÝHODA PRONÁJMU

Zařízení užíváte od dne podpisu smlouvy bez potřeby akontace nebo zálohy

3. VÝHODA PRONÁJMU

Zařízení je v majetku dodavatele, faktury jsou nákladovou položkou

4. VÝHODA PRONÁJMU

Záruka se prodlužuje na dobu pronájmu

5. VÝHODA PRONÁJMU

Stroj je po skončení pronájmu odprodán pronajímateli za zůstatkovou hodnotu, nebo vyměněn za nový

6. VÝHODA PRONÁJMU

Možnost nasazení techniky s širokými možnostmi a vysokým výkonem

7. VÝHODA PRONÁJMU

Analýza tisku a následné řešení dle vašich požadavků

MOŽNOSTI PRONÁJMU

Mám dotaz na pronájem

+420 773 665 763

1. PRONÁJEM STROJE ( tiskárny nebo multifunkčního zařízení )

Pronajímá se pouze stroj, zákazník si hradí servis, spotřební materiál, papír a náhradní díly.

2. PRONÁJEM STROJE SPOJENÝ SE SERVISNÍ A MATERIÁLOVOU SMLOUVOU

Zákazník si hradí pouze papír, vše je v ceně pronájmu ( kancelářské zařízení, spotřební materiál a servis ) .

3. PRONÁJEM STROJE SPOJENÝ SE SERVISNÍ A MATERIÁLOVOU SMLOUVOU VČETNĚ PAPÍRU

Vše je v ceně pronájmu ( kancelářské zařízení, spotřební materiál, servis a papír ) .

4. PRONÁJEM KRÁTKODOBÝ

Je určen především pro nárazové akce jako je firemní prezentace, účast na veletrhu, festivalu, sportovní akci nebo výstavě. Cena se odvíjí od typu zapůjčeného stroje, jeho výbavy a doby zápůjčky.

VÝHODY PRONÁJMU SPOJENÉHO SE SERVISNÍ A MATERIÁLOVOU SMLOUVOU

Mám dotaz na pronájem

+420 773 665 763

1. VÝHODA PRONÁJMU ( tiskárny nebo multifunkčního zařízení )

Předem známé náklady na kopírování a tisk

2. VÝHODA PRONÁJMU

Pevné náklady na kopírování a tisk

3. VÝHODA PRONÁJMU

Smlouva zajistí veškerý servis, dopravné technika a tonery do strojů

4. VÝHODA PRONÁJMU

Spotřební materiál a náhradní díly nenakupujete ani neobjednáváte, vše je zahrnuto v ceně kopie

5. VÝHODA PRONÁJMU

Klesají režijní náklady administrativy

6. VÝHODA PRONÁJMU

Zjednodušení sledování nákladů na provoz kopírovacích strojů

7. VÝHODA PRONÁJMU

Eliminace nárazových provozních investic

8. VÝHODA PRONÁJMU

Rychlé odstranění závad a spolehlivý servis

Rychlé a spolehlivé servisní služby

Smluvním zákazníkům propojujeme techniku se vzdálenou správou. Díky tomu víme o problémech a docházejícím spotřebním materiálu aniž by jste nám volali. Smluvní zákazníci mají prioritu v servisních výjezdech.

Přejít nahoru