NON STOP SERVIS s.r.o.

NON STOP SERVIS s.r.o. je český dodavatel kancelářské techniky

se 15letou historií. Z dodavatele malých kancelářských zařízení jsme vyrostli ve firmu schopnou realizovat i velké integrační projekty.

Našimi zákazníky jsou malé, střední i větší organizace ve všech sektorech trhu.

Jsme poskytovatel produktů, služeb, řešení v oblasti tisku, dokumentů a jejich zpracování.

Zvláštní důraz klademe na celkové řešení tisku a správy oběhu dokumentů v kancelářském a produkčním prostředí.

Naším posláním je poskytovat zákazníkům moderní řešení založená na kompletní analýze práce s dokumenty s návazností na stávající informační systémy. Podporujeme celé procesy, celý životní cyklus práce s dokumentem od vzniku až po zajištění dlouhodobé archivace a následné skartace v souladu se zákonnými normami.

 

Optimalizace tiskových nákladů

Výhody pronájmu – outsorcing

Pronájem zařízení se v současné době stává velmi moderním a žádaným způsobem pořízení kancelářské techniky.
V souvislosti právě s kancelářskou technikou je význam pronájmu vysoký,
protože reálná hodnota především kancelářských zařízení s dobou prudce klesá.

Výhody pronájmu

 • nepotřebujete finanční prostředky na pořízení zařízení
 • zařízení užíváte od dne podpisu smlouvy bez potřeby akontace nebo zálohy
 • zařízení je v majetku dodavatele, faktury jsou nákladovou položkou
 • záruka se prodlužuje na dobu pronájmu
 • stroj je po skončení pronájmu odprodán pronajímateli za zůstatkovou hodnotu, nebo vyměněn za nový
 • možnost nasazení techniky s širokými možnostmi a vysokým výkonem
 • analýza tisku a následné řešení dle vašich požadavků

Možnosti pronájmu

 • pronájem stroje:
 • pronajímá se pouze stroj, zákazník si hradí servis, spotřební materiál, papír a náhradní díly.
 • pronájem stroje spojený se servisní a materiálovou smlouvou:
 • zákazník si hradí pouze papír, vše je v ceně pronájmu.
 • pronájem stroje spojený se servisní a materiálovou smlouvou včetně papíru:
 • vše je v ceně pronájmu.
 • pronájem krátkodobý:
 • je určen především pro nárazové akce jako je firemní prezentace, účast na veletrhu nebo výstavě. Cena se odvíjí od typu zapůjčeného stroje, jeho výbavy a doby zápůjčky.

Výhody pronájmu spojeného se servisní a materiálovou smlouvou

 • předem známé náklady na kopírování a tisk
 • pevné náklady na kopírování a tisk
 • smlouva zajistí veškerý servis, dopravné technika
 • spotřební materiál a náhradní díly nenakupujete ani neobjednáváte, vše je zahrnuto v ceně kopie
 • klesají režijní náklady administrativy
 • zjednodušení sledování nákladů na provoz kopírovacích strojů
 • eliminace nárazových provozních investic
 • rychlé odstranění závad, spolehlivý servis

Tiskárny a multifunkční kancelářské zařízení

Jsme autorizovaný servis značek RICOH a KYOCERA

autorizovaný servis ricoh
autorizovaný servis kyocera