Kyocera Nastavení odesílání naskenovaných dokumentů

Naskenované dokumenty je možné zaslat z multifunkčního zařízení Kyocera několika způsoby. Tento postup ukazuje jak nastavit skenování do emailu a skenování do sdílené složky(SMB). To jsou dva nejčastější způsoby odesílání naskenovaných úloh, které se používají....

Záseky papíru – nejčastější příčiny zasekávání

Diagnostika chyby Při každém záseku papíru ve stroji se na displeji vždy zobrazí 4-místné identifikační číslo záseku. Podle tohoto čísla je pak možné zjistit v jaké sekci se papír zasekává, popřípadě jaký díl bude potřeba naším technikem vyměnit. Nejčastější příčiny...

Kyocera RAM disk – Aktivace

V případě, že není aktivován RAM disk je možné, že nepůjde vytisknout více jak jednu kopii. Při tisku více kopií se na displeji tiskárny objeví hlášení že “RAM disk není aktivován a bude vytištěna jen jedna kopie.”  Na základě nastavení stoje se vytiskne...