Diagnostika chyby

Při každém záseku papíru ve stroji se na displeji vždy zobrazí 4-místné identifikační číslo záseku.
Podle tohoto čísla je pak možné zjistit v jaké sekci se papír zasekává, popřípadě jaký díl bude potřeba naším technikem vyměnit.

Nejčastější příčiny zasekávání papíru

  • V případě, že k záseku papíru dochází vždy, s největší pravděpodobností zůstal uvnitř stroje papír o který se papír při tisku zasekává.
    Podrobný popis, jak postupovat při vyjímání všech zaseknutých papíru ze stroje, popisuje uživatelský manuál k danému stroji. Obecně u většiny mutifunkcí a tiskáren je potřeba se podívat nejen pod vývojnici (vanička s tonerem), ale i pod válec. Dále je potřeba zkontrolovat pec (zadní část stroje) a případně i duplex (plech ve spodní části stroje, nad šuplíkem).
  • V případě, že dochází jen k občasným zásekům, doporučuje se zkontrolovat tyto části.
    Papír v šuplíku musí být urovnán, nepotištěný a nepomuchlaný.
    Papír musí být v šuplíku uložen rovně. O to aby se papír při tisku nenabíral nakřivo, se starají boční zarážky. Tyto zarážky musí být vždy přiraženy až k papíru.

  • Záseky papíru může způsobovat i nečistoty v cestě papíru. Z toho důvodu se doporučuje stroj pravidelně čistit.
  • Nejdůležitější je pak čištění nabíracích koleček, které se starají o nabírání papíru. Stav těchto koleček se projevuje na četnosti záseků při tisku. V případě, že jsou kolečka zaprášená, zpuchřelá, popřípadě jsou již obroušená, dochází k častému nenabrání papíru, které pak tiskárna vyhodnotí jako zásek.

zásek papíru v tiskárně