Pokud se při odesílání naskenovaných dokumentů objeví na displeji zařízení chybové hlášení, můžete pomocí chybového kódu, který se objeví spolu hlášením, určit příčinu problému.
Číslo
Chyba
Popis
Doporučeno
1101
Error: Host name
Chybný DNS název.
Místo DNS názvu zadejte IP adresu.
1102
Error: User/Password or SharedName/FolderName
Není zadaná doména.
Zkuste doména\login nebo login@doména
Špatné heslo/login.
Nesprávně zadaný login.
Sdílená složka používá nepovolený znak.
Nepoužívejte znaky:
‘@()!&#$%^~{}`
Špatně zadaný hostname/použit nepovolený znak.
Nepoužívejte znaky:
`~!@#$^&*()=+[]{}\|;:'”<>/?
1103
Error: Pathname or File Name
Není zadaná doména.
Nejde zapisovat do sdílené složky.
Do pole “Cesta” zadejte jen název složky.
Špatné heslo pro přístup do složky.
1105
Error: Not support protocol
SMB protokol je vypnutý
Zapnout protokol v Command centru.
2101
Error: can not connect
Špatný login/heslo.
Špatný port.
Stroj není v síti.
2201
Error: network transfer
Chyba na síti
Zkontrolujte ping na tiskárnu.
2203
Error: response wait with timeout
Za stanovený čas nepřišla odpověď.
5101
Error: not yet connected
Neznámá příčina způsobena neznámou operací.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
5102
Error: already connected
Neznámá příčina způsobena neznámou operací.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
5103
Error: not yet opened
Neznámá příčina způsobena neznámou operací.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
5104
Error: already opened
Neznámá příčina způsobena neznámou operací.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
7101
Error: Memory Allocation
Nedostatek paměti.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
7103
Error: Energy Saving Unit Communication
Chyba komunikace v úsporném režimu.
Po minutě vyzkoušejte znova.
0007
Error: Memory Allocation
Nedostatek paměti.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
720f
Error: Unknown error
Ostatní neznámé chyby.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.