Pokud se při odesílání naskenovaných dokumentů objeví na displeji zařízení chybové hlášení, můžete pomocí chybového kódu, který se objeví spolu hlášením, určit příčinu problému.

Skenování do emailu.
Číslo
Chyba
Popis
Doporučeno
1101
Error: Host name
SMTP/POP3 není zadané, není přístup k zadanému SMTP/POP3
Místo DNS názvu zadejte IP adresu.
1102
Error: User/Password
Špatný Login/Heslo
1104
Error: No Recipient address
Není zadaná adresa příjemce.
1105
Error: Not support protocol
SMTP Protokol není zapnut
Zapněte SMTP protokol v “Command centru”.
1106
Error: No Sender Info
Není zadaná adresa odesílatele.
V “Command centru” zadejte například smyšlenou adresu tiskárna@kyocera.cz
2101
Error: can not connect
Špatně nastavená Autentifikace
Zadaný server není SMTP
Stroj není v síti.
2102
Error: can not connect with timeout
Nejde se připojit k serveru.
V “Command centru” v SMTP záložce, zvyšte časový limit na 120
2103
Error: respons wait with timeout
Nejde se připojit k serveru.
V “Command centru” v SMTP záložce, zvyšte časový limit na 120
2201
Error: network transfer
Chyba na síti.
2202
Error: network transfer with timeout
Chyba na síti.
V “Command centru” v SMTP záložce, zvyšte časový limit na 120
2203
Error: response wait with timeout
Za stanovený čas nepříšla odpověd.
V “Command centru” v SMTP záložce, zvyšte časový limit na 120
2204
Error: E-Mail Size limit
Velikost emailu překročila nastavenou mez.
Nastavení limitu na 0  znamená žádný limit.
3101
Error:Server Response
Problém je na straně serveru.
Změnte email odesílatele, na již existující email.
Server neakceptuje autentifikaci.
3201
Error:Not Found Authentication          Mechanism SMTP
Server používá autentifikaci kterou kopírka nepodporuje.
Některé emailové servery používají autentifikace které nejsou podporované. Je nutné použít jiný server.
4803
SSL session error
Chyba SSL session
9181
Error: page max count over
Počet stran přesáhl 999
4201
Entity – Subject error
Chyba objektu popřípadě entity
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
4801
SSL initialization error
Chyba SSL inicializace.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
4802
Invalid certification
Chyba certifikace.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
5101
Error: not yet connected
Nejde se pspojit se serverem.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
5102
Error: already connected
Spojení již bylo navázáno.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
5103
Error: not yet opened
Soubor nešel otevřít.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
5104
Error: already opened
Soubor je již otevřen.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
7101
Error: Memory Allocation
Nedostatek paměti.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
7102
Error: Socket Create
Nejde vytvořit comunikační složku.
Vypněte a zapněte stroj hlavním vypínačem.
7103
Error: Energy Saving Unit Communication
Chyba komunikace v úsporném režimu.
Po minutě vyzkoušejte znova.
720f
Error: Unknown error
Ostatní neznámé chyby.