• F248 – Většinou se objevuje při konverzi fontů z PDF do tiskového formátu. V případě, že k tomuto dochází pravidelně, doporučuje se na driveru zaškrtnout volbu “Zavádět jako obrysová” a “Vypnout písma zařízení”.

písmo jako rastr